Acest raport își propune trei obiective majore, detaliate în ceea ce urmează.

 

  1. Analiza modului în care a evoluat sistemul de consultanță agricolă în România post-1989, cu focus pe o perioadă mai recentă: 2016-2023.
  2. Analiza măsurilor de formare și consiliere din PNDR 2014-2020 – măsura 1 „Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare” și măsura 2 „Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei”: ce au urmărit, care au fost principalele direcții de sprijin și cui s-au adresat, precum și modul în care au fost ele efectiv implementate.
  3. Analiza prevederilor actualului Plan Național Strategic 2023-2027 referitoare la serviciile de formare, informare și consiliere pentru fermieri pe care PNS le va susține din fondurile europene pentru agricultură și dezvoltare rurală, precum și viziunea programului vizavi de AKIS (sistemul de cunoștințe și inovare în agricultură).