Romanian-American Foundation finanțează doar organizații neguvernamentale care îi împărtășesc obiectivele și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

 

RAF folosește două tipuri de instrumente de finanțare:

 

 • Granturi – finanțări nerambursabile
 • Project-Related Investments (PRIs) – finanțări rambursabile (finanțări-punte, capital de lucru, garanții etc.)

 

GRANTURILE

Prin intermediul granturilor, organizațiile partenere pun în aplicare programe aliniate cu misiunea noastră. Căutăm parteneri creativi şi buni manageri de programe, capabili să propună idei realizabile, să aibă o experienţă semnificativă  în domeniul în care activează, să aibă abilităţi de colaborare şi să împărtăşească acelaşi sistem de valori.

În funcție de nevoile și oportunitățile identificate, acordăm granturi pentru proiecte-pilot (pentru testarea unui anumit tip de intervenție), granturi de consolidare (care finanțează proiecte care au demonstrat că investiția din proiectul pilot merită continuată), granturi de dezvoltare a capacității (pentru consolidarea organizațiilor cu care lucrăm), seed grants (capital inițial pentru constituirea unor organizații), granturi de comunicare.

Pentru mai multe detalii legate de procesul de lucru al RAF, accesați secțiunea CUM LUCRĂM.

 

PROGRAM RELATED INVESTMENTS (PRIS)

PRIs reprezintă un instrument financiar inspirat din sectorul afacerilor și este relativ nou în filantropie. RAF a dezvoltat acest tip de finanțare pentru a completa mecanismul de granturi folosit în programele organizației. Totodată, RAF folosește PRIs pentru a crește impactul intervențiilor sale. Aceste investiții sunt rambursabile, ceea ce înseamnă că fondurile respective vor fi folosite pentru noi proiecte.

Unele inițiative ale organizațiilor partenere pot beneficia de finanțare sub formă de PRIs dacă sunt aliniate cu misiunea și strategia RAF și dacă organizația solicitantă face dovada că are capacitatea să returneze împrumutul.

Acest produs poate fi utilizat pentru a acoperi nevoile de finanțare până la obținerea granturilor sau până la rambursarea sumelor în cazul proiectelor europene.

Prin utilizarea acestui instrument financiar organizațiile care primesc PRIs își adaptează operațiunile zilnice (cum ar fi managementul de cash-flow) și își consolidează capacitatea de management financiar.

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE

 • Orice partener trebuie să fie o entitate înregistrată legal în România, cu o conducere puternică, experiență relevantă, reputație excelentă, operațiuni și politici solide, precum și cu personal de bază permanent.
 • Toate programele trebuie să se încadreze într-una din cele trei priorități strategice (dezvoltarea economiei rurale, tehnologie și inovație, implicare civică).
 • Programele trebuie să abordeze o problema importantă, să demonstreze în mod clar o nevoie socială, să fie sustenabile și să fie capabile să atragă resurse suplimentare.
 • Programele pe termen lung, cu acoperire națională, cu impact clar și semnificativ în comunități vor fi încurajate.
 • Beneficiarii finanțărilor nerambursabile trebuie să asigure propria contribuție, în numerar sau în natură, în valoare de cel puțin 10% din bugetul total al programului.
 • RAF nu va înlocui funcţii care sunt de competența sau mai bine executate de către Guvern sau administrațiile locale.
 • RAF nu va investi în proiecte sau organizaţii care pot fi privite ca având afiliere politică.
 • Activitățile finanțate trebuie să respecte drepturile omului și mediul înconjurător.
 • O politică strictă privind conflictul de interese va fi aplicată la toate nivelurile operaționale.