25%

DIN SUPRAFAȚA ȚĂRII = ARII NATURALE PROTEJATE

care folosite responsabil pot contribui la dezvoltarea economică locală și la conservarea patrimoniului natural și cultural.

Împreună cu parteneri naționali și lideri locali, Romanian-American Foundation urmărește să dezvolte și să testeze soluții pentru dezvoltarea economică locală, calibrate la cerințele pieței și care să contribuie la crearea de locuri de muncă și de oportunități economice. RAF se concentrează, de asemenea, asupra scalării soluțiilor care, testate la scară mică, au avut succes.

 

RAF investește cu precădere în două nișe care reprezintă oportunități de dezvoltare economică: sprijin pentru fermierii mici și ecoturism.

 

Economia rurală este astăzi departe de a fi un generator de bunăstare pentru oameni sau comunități. Agricultura este încă ocupația de bază, însă peste 95% dintre ferme sunt ferme de subzistență și semi-subzistență, cu productivitate foarte scăzută. Aproximativ o treime din totalitatea fermelor care există în UE se găsesc în România. Serviciile sau alte activități economice cu valoare adăugată sunt rare sau inexistente și slab conectate la piață. Totodată, educația în mediul rural nu este adaptată cerințelor actuale ale pieței de muncă și riscă să întrețină lanțul vicios al sărăciei pe termen lung, limitând accesul tinerilor la oportunități de dezvoltare.

 

Pe de altă parte, zona rurală înseamnă un valoros potențial ecoturistic: aproximativ 25% din suprafața țării o reprezintă arii naturale protejate, care folosite responsabil pot contribui la dezvoltarea economică locală și la conservarea patrimoniului natural și cultural.

 

Programele RAF sunt axate pe și contribuie la (i) crearea unor condiții care să le permită fermierilor locali să devină mai eficienți, să fie capabili să se asocieze și să contribuie la prosperitatea comunităților în care trăiesc; (ii) dezvoltarea unei rețele de destinații de ecoturism care pun în valoare tradițiile, natura, gastronomia și obiceiurile locale; (iii) crearea unei noi generații de profesioniști în mediul rural printr-un învățământ de calitate.

Programe și strategii