Continuarea studierii politicilor publice care să contribuie la la dezvoltarea destinațiilor ecoturistice în cele șapte regiuni pilot din România.