Dezvoltarea capacității fundațiilor comunitare de a deveni centre active ale filantropiei locale.