Susține școlile agricole în procesul de a-și adapta oferta educațională la nevoile economiei locale, cu un accent mai mare pe dobândirea abilităților necesare ca elevii să devină  viitori fermieri și  antreprenori mici și medii în agricultură. Programul are o importantă componentă practică și presupune o colaborare strânsă cu comunitățile locale.

 

CONTEXT

Pe măsură ce antreprenoriatul și întreprinderile viabile de dimensiuni mici și medii se dezvoltă în zona rurală, liceele agricole reinventate pot susține profesionalizarea generațiilor viitoare de fermieri și antreprenori din agricultură.

 

STRATEGIE

Programul aduce la un loc un consorțiu format din organizații a căror viziune pe termen lung este de a transforma școlile agricole în parteneri puternici pentru creionarea și aplicarea strategiilor economice locale. Școlile devin astfel hub-uri educaționale ale comunităților și servesc ca pepinieră pentru viitori antreprenori mici si medii în agricultură.

Programul este construit pe baza acestei evaluări inițiale și cuprinde patru piloni mari de intervenție pentru școlile participante:

 

  1. Creșterea capacității școlilor de a oferi programe relevante pentru dezvoltarea abilităților tehnice și antreprenoriale ale elevilor
  2. Sprijin pentru școli în a-și face cunoscute în comunitate oferta și rezultatele, pentru a atrage candidați mai mulți și mai bine motivați.
  3. Atragerea de resurse suplimentare cu ajutorul cărora școlile să răspundă mai bine nevoilor elevilor.
  4. O mai bună colaborare între școală și alți actori locali (autorități, fermieri etc) pentru o educație de calitate, relevantă pentru dezvoltarea locală.
Programul include educație antreprenorială (JAR), vizite de studiu care să permită studenților să exploreze modul în care funcționează cu adevărat afacerile în agricultură, facilitarea colaborărilor pentru practică cu fermele locale, sprijin pentru promovarea școlii în comunitate (WVR, Civitas) și pregătirea școlilor pentru a atrage finanțări suplimentare pentru propriile proiecte de educație (CEED).

CRPE urmărește, de asemenea, documentarea și promovarea programului, astfel încât bunele practici să poată fi preluate în politicile publice și extinse la nivel național.

 

Pe termen lung, ne dorim să vedem o rețea de 30-40 de licee cu o bună distribuție geografică și cu o ofertă educațională atât relevantă cât și de bună calitate, bine conectate cu afacerile locale, recunoscute ca un actor important în dezvoltarea comunității și susținute de autoritățile locale, considerate o opțiune atractivă și un punct de referință în județul lor pentru toți acei tineri (și familiile lor) interesați să-și dezvolte o carieră în agricultură.

Testimoniale

Rezultate