Programul oferă un cadru pentru a susține dezvoltarea de noi cooperative prin accesarea fondurilor europene pe baza metodologiei testate în patru locații de partenerii RAF în programele anterioare.

 

 

CONTEXT

 

Între 2012-2016, trei ONG-uri cu experiență în dezvoltare comunitară – CIVITAS, FDSC și CMSC – au pilotat dezvoltarea agro-cooperativelor în patru comunități rurale. Acestea au oferit asistență tehnică adaptată (facilitare, formare, consultanță, consolidare a capacităților) pentru a sprijini agregarea micilor agricultori, pentru dezvoltarea unui plan de afaceri, înregistrarea cooperativei, aplicarea principiilor bunei guvernanțe și transparenței și pentru a gestiona operațiunile zilnice.

Proiectele lor au demonstrat complexitatea muncii de dezvoltare comunitară necesară pentru a pune pe picioare o cooperativă funcțională. Actori relevanți precum MADR și Federația Grupurilor de acțiune Locală (GAL) s-au implicat în sprijinirea asocierii rurale și în menținerea subiectului pe agenda publică .

Calea către asocierea fermierilor testată de acest grup este scalabilă cu finanțarea UE , în principal cu fonduri canalizate prin GAL-uri pentru strategiile lor regionale, prin urmare a fost important ca ele să poată utiliza aceste oportunități cât mai eficient. Conform cercetării CRPE din 2017-2018, peste 75% din strategiile GAL oferă diferite oportunități de finanțare în dezvoltarea diverselor structuri asociative pentru agricultori.

 

STRATEGIE

 

În 2017, CIVITAS, FDSC, CMSC și CEED împreună cu alte ONG-uri și GAL-uri interesate s-au reunit în cadrul colaborativ CoopNet. Rolul este de a canaliza know-how-ul către dezvoltatorii de cooperative din diferite regiuni ale țării.

Rețeaua CoopNet a crescut de la 16 membri în 2017 la peste 80 de membri activi (GAL-uri, ONG-uri și cooperative agricole) interesați să promoveze asocierea și să contribuie la dezvoltarea rurală. Partenerii au organizat și au oferit servicii de instruire și consiliere pentru a sprijini:

 
  1. GAL-urile in elaborarea ghidurilor de finantare a asocierii cu principii de facilitare comunitara.
  2. ONG-uri, mici fermieri și consultanți activi in dezvoltare rurala să înțeleagă mai bine procesul de construire a cooperativelor, respectiv sa utilizeze eficient fondurile disponibile.

 

La rândul lor, cooperativele agricole nou înființate au nevoie de lideri competenți pentru a crește șansele de supraviețuire pe piață. În etapa curentă CoopNet își propune să crească o comunitate de lideri și să le faciliteze colaborarea pentru dezvoltarea de noi cooperative în România.

 

Activități 2020-2022:

  • un program pilot de instruire pentru liderii a 20 de cooperative agricole (formare, activități de mentorat, o vizită internațională de studiu, evenimente comunitare de lansare pentru noi cooperative).
  • continuarea activităților de networking pentru promovarea cooperativelor
  • activități de cercetare și diseminare a informațiilor relevante pentru fundamentarea politicilor publice.

 

Activități 2023-2026:

  • menținerea retelei funcționale și proactive pentru a reprezenta cel mai bine micii fermieri
  • consolidarea capacității cooperativelor nou create prin diverse oportunități de învățare si profesionalizare.

 

Centrul Roman de Politici Europene, prin cercetare și networking a menținut o comunicare strânsă cu reprezentanții forurilor interesate și continuă să pledeze pentru politici publice care să susțină formarea și dezvoltarea structurilor asociative ale micilor fermieri.

Rezultate