În etapa de consolidare a programului care sprijină evoluția destinațiilor ecoturistice am adăugat o componentă educațională ce urmărește dezvoltarea unui curriculum pentru școli din patru zone geografice de importanță turistică, primele fiind Colinele Transilvaniei și Țara Dornelor. Procesul este implementat de asociații din ecoturism în parteneriat cu o organizație cu experiență în programe educaționale, cu administratori ai zonelor protejate, școli locale și inspectorate școlare județene. Programul este promovat ca un curriculum opțional în școli din cele patru destinații turistice.

 

 

CONTEXT

 

România este una dintre cele mai “bogate” țări europene în materie de biodiversitate. Cele 13 parcuri naționale, rețeaua Natura 2000 și moștenirea culturală și istorică, o fac să fie o zonă ideală pentru ecoturism.

 

Zonele potrivite pentru ecoturism sunt, în același timp, și cele mai puțin dezvoltate din România, cu venituri scăzute, fără oportunități economice și adesea amenințate de o abordare “industrială” a dezvoltării: despăduriri, turism de masă sau alte activități care pun în pericol natura și valorile unice ale zonei.

 

Pentru ca destinațiile de ecoturism să prospere, au fost identificate o serie de nevoi legate de resursele umane:

 

RAF investește strategic în dezvoltarea ecoturismului încă din anul 2014. Educația în domeniul ecoturismului face parte dintr-un model complex ce vizează elemente cheie precum o strategie pentru dezvoltarea ecoturismului local și a unei mărci proprii, și de asemenea, crearea unui parteneriat functional, productiv, între diferiți stakeholderi care internalizează și își asumă o viziune comună și o identitate de brand.

 

 

STRATEGIE

 

Rolul educației este de a crea premise mai bune pentru resursele umane din destinațiile de ecoturism.

Sub coordonarea Fundației pentru Parteneriat dezvoltăm un program educațional prin intermediul unei rețele formate din asociații locale de ecoturism, administratori ai zonelor protejate, școli locale și inspectorate școlare județene. În parteneriat cu un expert tehnic în programe educaționale se creează un curriculum opțional menit să contribuie la dezvoltarea abilităților de gândire critică la copii din clasele de gimnaziu, la cunoașterea și aprecierea valorilor locale, la înțelegerea rolului ecoturismului în păstrarea acestor valori și la implicarea mai târziu în protejarea lor.

 

Se creează resurse educaționale, un manual pentru profesori și un caiet pentru elevi, specific pentru fiecare destinație ecoturistică, în vederea oferirii unui suport metodologic și de conținut pentru predarea disciplinei opționale “Educația pentru Peisaj”, care va face parte din curriculumul opțional la decizia școlii.

 

Profesorii din școlile care vor alege acest opțional vor participa la workshopuri de formare în vederea implementării curriculumului opțional la clasele unde predau. Vor primi suport pentru a activa într-o rețea în care vor desfășura activități formale și non-formale care îndreaptă școala către comunitate și care face relevantă învățarea în scopul dezvoltării sustenabile în viitor a ecodestinației.

 

Într-o etapă preliminară, Fundația Noi Orizonturi a înființat 30 de cluburi de tineret Green IMPACT în cele șapte destinații de ecoturism, oferind tinerilor din comunitate oportunitatea de a se familiariza cu antreprenoriatul responsabil și implicarea în comunitate.

 

 

British Council a evaluat contextul local în cele șapte destinații de ecoturism în vederea dezvoltării unui program axat pe trei direcții: îmbunătățirea practicii de predare la orele de limba engleză din școli; accesul tinerilor la resurse online pentru învățarea limbii engleze în bibliotecile din mediul rural și i.mplicarea profesorilor de engleză / bibliotecilor ca promotori ai implicării civice și comunitare

Rezultate așteptate