Educația poate contribui la dezvoltarea pe termen lung a destinațiilor de ecoturism, sprijinind dobândirea de către tânăra generație a competențelor și atitudinilor necesare: (1) adoptarea de către tineri a unei atitudini responsabile față de conservarea obiectivelor naturale și culturale care să permită valorificarea lor pe termen lung; și (2) însușirea competențelor relevante pentru a participa și dezvolta activități economice în ecoturism (cunoștințe specifice în domeniul ospitalității, limbi străine, soft skills).

 

 

CONTEXT

 

România este una dintre cele mai “bogate” țări europene în materie de biodiversitate. Cele 13 parcuri naționale, rețeaua Natura 2000 și moștenirea culturală și istorică, o fac să fie o zonă ideală pentru ecoturism.

 

Zonele potrivite pentru ecoturism sunt, în același timp, și cele mai puțin dezvoltate din România, cu venituri scăzute, fără oportunități economice și adesea amenințate de o abordare “industrială” a dezvoltării: despăduriri, turism de masă sau alte activități care pun în pericol natura și valorile unice ale zonei.

 

Pentru ca destinațiile de ecoturism să prospere, au fost identificate o serie de nevoi legate de resursele umane:

 

  • Atât întreprinzătorii locali, cât locuitorii din zonele ecoturistice trebuie să înțeleagă mai bine valoarea obiectivelor locale care atrag turiști, precum și importanța conservării lor pentru dezvoltarea durabilă a regiunii. Oprind activitățile care pun în pericol aceste bunuri, ecoturismul poate contribui la dezvoltarea durabilă a economiei bazate pe turism pe termen lung.
  • Întreprinzătorii locali trebuie să recunoască noile oportunități pentru turismul alternativ. Majoritatea întreprinzătorilor au afaceri standard – pensiuni, restaurante obișnuite – ceea ce acutizează lipsa de activități și experiențe atractive pentru turiștii interesați de ecoturism.
  • Antreprenorii locali trebuie să înțeleagă lanțul valoric în ecoturism. Mulți sunt reticenți în a colabora și co-dezvolta afacerea, prin parteneriate cu producătorii locali și să colaboreze pentru o viziune comună pentru dezvoltarea economică a regiunii.
  •  Întreprinzătorii locali trebuie să-și îmbunătățească expertiza în administrarea afacerilor, inclusiv în serviciile de relații cu clienții, de marketing și comunicare. Cele mai multe companii funcționează sub potențialul lor, cu o înțelegere redusă a nevoilor clienților lor și a modului în care ar putea să își îmbunătățească serviciile.
  • Având în vedere că mulți dintre clienți sunt străini, este necesar ca operatorii de turism să poată comunica în limbi străine. De asemenea, aceștia întâmpină dificultăți în a ajunge la piețele relevante și au un interes limitat în sprijinirea unei o abordări comune în comunicare și marketing.
 

 

STRATEGIE

 

Rolul educației este de a crea premise mai bune pentru resursele umane din destinațiile de ecoturism.

 

În acest sens, Fundația Noi Orizonturi a înființat 30 de cluburi de tineret Green IMPACT în cele șapte destinații de ecoturism, oferind tinerilor din comunitate oportunitatea de a se familiariza cu antreprenoriatul responsabil și implicarea în comunitate.

 

British Council a evaluat contextul local în cele șapte destinații de ecoturism în vederea dezvoltării unui program axat pe trei direcții: îmbunătățirea practicii de predare la orele de limba engleză din școli; accesul tinerilor la resurse online pentru învățarea limbii engleze în bibliotecile din mediul rural și i.mplicarea profesorilor de engleză / bibliotecilor ca promotori ai implicării civice și comunitare

Rezultate