Organizarea stagiilor de pregătire practică la operatorii economici în învățământul agricol din România este un studiu efectuat de compania Kynetec pentru Centrul Român de Politici Europene. Studiul a avut ca temă de cercetare modul în care se realizează pregătirea practică la operatorii economici în învățământul agricol din România.
 
Printr-un mix de metode cantitative și calitative s-a realizat diagnoza inițierii, organizării și realizării stagiilor de practică din perspectiva liceelor, elevilor și a operatorilor economici; s-au explorat experiențele unor elevi și s-au analizat factorii care influențează companiile în preluarea elevilor în aceste stagii.