Autori: Bogdan Voicu, Ștefania Andersen, Dana Țălnar-Naghi

 

Acest raport este realizat la solicitarea Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile, în cadrul Romanian Quantitative Studies Association, cu sprijinul financiar al Romanian American Foundation și se concentrează pe descrierea sistemului de colectare și utilizare a datelor despre sectorul ONG și pe identificarea unor căi de eficientizare a colectării, analizei și utilizării datelor.

 

În prim plan sunt două dimensiuni esențiale:

 

  • Pe de o parte, ne întrebăm ce este util să știm despre sectorul ONG, scopul fiind de a propune căi de creștere a capacității de a repertoria regulat și de a cunoaște în profunzime sectorul, structura sa, domeniile de acțiune, impactul asupra societății.
  • Pe de altă parte, ne întrebăm ce date avem sau putem avea. Raportul trece în revistă datele existente despre sectorul ONG, reprezentări ale actorilor relevanți din sistem despre aceste date și explorează posibilitățile de îmbunătățire a calității datelor în sine, eficientizare a colectării datelor, și stimulare a utilizării lor.

 

Trei surse esențiale stau la baza demersului de față. Raportul se bazează pe analiza datelor existente, a modelelor din alte țări, și pe interviuri cu actori cheie din domeniu.