Evaluarea modelului testat în programul “Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și asociere“

 

Crearea și dezvoltarea cooperativelor agricole: Evaluarea modelului testat în programul “Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și asociere“

Acest raport evidențiază câteva aspecte-cheie ale situației actuale a cooperativelor dezvoltate în cadrul programului Rural Entrepreneurship și subliniază factorii care pot influența pozitiv viabilitatea acestora. Evoluția acestor cooperative demonstrează că modelul RAF, care oferă sprijin individualizat în crearea și dezvoltarea (în primii 2-3 ani) a cooperativelor de mici fermieri, adaptate profilului și necesităților fiecărei comunități, este adecvată pentru revitalizarea acestui sector în România.

Autori: Oana Ganea, Alexandra Toderiță
Expert QCA: Wolfgang Stuppert