Multe dintre zonele rurale din România sunt în continuare subdezvoltate, sărace și fără perspective, în ciuda unui număr important de programe naţionale care și-au propus să rezolve această problemă. În 2010, când Romanian-American Foundation a creat arhitectura programului Green Entrepreneurship, punctul de plecare a fost oarecum diferit.

Ideea nu era ca modelul să propună o altă soluţie macroeconomică unică și general valabilă, ci să găsească o modalitate de a implica chiar comunităţile locale în a construi soluţiile cele mai potrivite. Una dintre observaţiile importante a fost aceea că majoritatea programelor deja existente se concentrează pe soluţii care rezolvă probleme (importante, ce-i drept, precum accesul la apă, educaţie, sau ajutoare financiare) dar lasă neatinse cauzele. Iar una dintre cauzele subdezvoltării este lipsa unei surse constante și suficiente de venit. Din nefericire, aceasta cauză nu poate fi tratată cu reţete general valabile: specificul zonelor, sursele potenţiale de venit și cultura locală diferă atât de mult, încât un singur răspuns nu poate acoperi toate întrebările. Răspunsurile se află adesea chiar în comunităţi, acolo unde trebuie căutate oportunităţile locale și asamblate mecanismele de agregare care să ducă la produse care au șanse de succes într-o piaţă liberă și competitivă, locală sau naţională. Fundaţia pentru Parteneriat a dat un contur chiar mai clar acestei arhitecturi, atunci când, pe baza vastei experienţe de mediu și acordare de granturi, a adus în model componenta de patrimoniu natural și cultural ca oportunitate locală. Din fericire, România dispune de resurse extraordinare la acest capitol.

Dar orice abordare bazată pe mecanisme de piaţă e sortită eșecului dacă nu duce la nivel local expertiza necesară pentru dezvoltarea unei afaceri. Contribu- ţia Centrului pentru Educaţie Economică și Dezvoltare din România a fost decisivă pentru a integra în modelul Green Entrepreneurship instrumentele esenţiale din acest punct de vedere. Filozofic vorbind, Green Entrepreneurship este un model antreprenorial – care ilustrează cum o sumă de schimbări la nivel mic, al comunităţilor, ar putea fi o soluţie durabilă pentru o schimbare de nivel mare, dacă modelul este preluat și multiplicat. Sperăm ca acest model să devină o sursă de inspiraţie pentru alte organizaţii dedicate comunităţilor locale, antreprenoriatului social și investiţiilor durabile.

Roxana Vitan, președinte Romanian-American Foundation

Laszlo Potozky, director Fundaţia pentru Parteneriat

Cristina Mănescu, director executiv Centrul pentru Educaţie Economică și Dezvoltare din România

Romeo Vasilache, director de program, Romanian-American Foundation