Încorporarea elementelor de știință a datelor în predarea matematicii pentru clasele 5-8.