Sprijinirea în continuare a fundațiilor comunitare prin consolidarea capacității pentru a putea acționa mai departe ca lideri în mobilizarea resurselor locale pentru a răspunde nevoilor comunității.