Programul a facilitat un schimb de experiență între specialiști în educația STEM din România și Statele Unite.