Evaluarea impactului proiectului Project Citizen la nivelul școlii și dezvoltarea unui plan strategic pentru consolidarea programului, împreună cu finanțatori cheie la nivel local și național.