Pilotarea unui model de predare a limbii române ca a doua limbă și recomandări de politici publice care vizează dezvoltarea formării lingvistice pentru copiii refugiați în sistemul public de învăţământ, o premisă esenţială pentru integrarea acestora în şcolile româneşti şi a integrării părinţilor lor în societate în general.