Dezvoltarea capacității de comunicare pentru creșterea vizibilității impactului programelor CJI. Rebranding și repozițioare. Transmiterea și validarea în continuare a valorii produselor și a lecțiilor învățate de organizația parteneră, comunicând cu succes cu stakeholderii prin diverse mijloace.