Sprijină liceele ​​agricole în adoptarea unor metode de predare moderne în zone specializate pentru a atrage elevi mai mulți și mai bine pregătiți. Contrbuie, prin comunicare, la o mai bună înțelegere a nevoilor în domeniul educației de către agribusiness-uri și autoritățile publice.