Sprijină liceele ​​agricole în adoptarea unor metode de predare moderne în zone specializate pentru a atrage elevi mai mulți și mai bine pregătiți. Contrbuie, prin educație practică, la scalarea modelelor dezvoltate în etapa precedent prin diseminare și instruirea profesorilor.