Consolidarea rolului strategic al FDSC în sprijinirea actorilor societății civile și apărarea valorilor democratice, cu accent pe trei funcții strategice cheie ca centru național de resurse: catalist între societattea civilă și stakeholders, susținător & contributor și activist pentru îmbunătățirea infrastructurii de cercetare pentru societatea civilă.