Contribuirea la dezvoltarea destinațiilor ecoturistice în România prin analiza politicilor publice în cele șapte regiuni pilot. Sinteza rezultatelor urmează să fie pusă la dispoziția tuturor investitorilor de la nivel local, regional și național.