Întărirea capacității fundațiilor comunitare pentru a deveni organizații finanțatoare sustenabile, care să își asume rolul de lider în mobilizarea resurselor locale pentru a răspunde nevoilor comunității.