Sprijinirea înființării și a dezvoltării fundațiilor comunitare în România prin oferirea de capital inițial.