Programul vizează întărirea rolului de lider pe care FDSC îl are în societatea civilă din România și va contribui în continuare la consolidarea structurilor de bună guvernanță.