EFOR va analiza legislația GDPR și AMP și impactul acesteia asupra sectorului ONG din România, în vederea identificării unor instrumente de creștere a capacității sectorului pentru a corespunde cerințelor legale existente și noi.