Contribuie la dezvoltarea destinațiilor de ecoturism prin cultivarea aptitudinilor de limbă engleză în rândul tinerilor. Programul vizează îmbunătățirea calității orelor de limba engleză în școli și a posibilităților de învățare a limbii engleze în bibliotecile publice (resurse și activități).