Cercetarea factorilor-cheie care influențează practicile de predare a Educației Civice în școlile publice din România și formularea unor recomandări pentru viitoare intervenții și politici.