Creșterea capacității factorilor locali de schimbare (lideri promițători aleși ai societății civile) de a acționa mai strategic și de a fi orientați spre impact în rezolvarea celor mai urgente provocări ale societății.