Sprijinirea unei echipe ARTIE în dezvoltarea proiectului de cercetare LVCSRROM – Noise-robust, domain-adaptable, large-vocabulary automatic speech recognition (ASR) system for the Romanian language.