Sprijinirea unei echipe ARTIE în dezvoltarea proiectului de cercetare GMR particle detector – Rapid detection of metal particles using giant magnetoresistive (GMR) eddy current sensors.