Oferirea de training pentru noile organizații pentru a dezvolta mai departe structuri asociative.