RAF solicită rapoarte de activitate și rapoarte financiare. Perioada de raportare este stabilită pentru fiecare grant în parte.