Studiul, realizat de Centrul pentru Studiul Democrației, oferă o imagine cuprinzătoare și detaliată asupra modului în care este realizată educația pentru democrație în școlile din România și propune mai multe recomandări de politici și intervenții. Accentul este pus asupra predării educației sociale, pornind de la premisa că această disciplină are potențialul de a integra și spori deprinderile și cunoștințele pro-democratice formate de restul disciplinelor școlare.

 

 

Obiectivele studiului:

 

 1. Să identifice aspectele educației sociale care contează pentru calitatea democrației, determinanții acestor aspecte, precum și mijloacele prin care această educație poate fi realizată.
 2. Să descrie profilul profesorilor care predau educație socială în România.

 

Metodologia de cercetare a inclus interviuri cu profesori și experți, observații la clasă, date statistice oficiale și un sondaj reprezentativ pentru profesorii care predau educație socială (acesta a inclus și un modul interactiv pentru a estima deprinderile de colaborare ale respondenților). Eșantionul sondajului a cuprins 940 de profesori din peste 700 de școli și din fiecare județ al țării.

 

Studiul argumentează că șansele ca profesorii să poată forma cu succes competențele pentru cultură democratică în rândul elevilor sunt mult sporite dacă ei înșiși beneficiază de pregătire consistentă în această privință. Iar schimbările ar trebui să includă nu doar curriculum-ul propriu-zis, ci şi modul în care materia este predată, ca și natura climatului din școli și universități.

 

 

Câteva dintre concluziile studiului:

 

 • Nivelul de încredere socială este mai ridicat în rândul profesorilor de educație socială decât în rândul populației generale.
 • În ce privește abilitățile de colaborare, cadrele didactice femei au un scor mediu mai ridicat decât al bărbaților, cei fără funcții de conducere au rezultate mai bune decât cei cu funcții de conducere, iar cei cu educația socială ca domeniu principal au rezultate mai bune decât cei care predau educație socială în completarea normei.
 • Peste trei sferturi dintre profesori resimt nevoia de formare pentru educația elevilor cu nevoi de învățare speciale. Alte tipuri de nevoi de dezvoltare considerate prioritare sunt: managementul activităților de învățare bazată pe proiect, educație financiară, metode interactive de predare, managementul clasei și educație interculturală.
 • O parte dintre profesorii suplinitori și debutanți afirmă că au nevoie de o mai bună cunoaștere a comunității locale și a școlii lor pentru îmbunătățirea predării educației sociale.

 

 

Câteva dintre recomandările studiului:

 

 • Creșterea calității cursurilor existente și extinderea ofertei de cursuri obligatorii de educație socială în ultimele clase de liceu și la nivel universitar, pentru a insufla adoptarea culturii civice în rândul tinerilor.
 • Revizuirea ofertei de cursuri pentru viitorii profesori pentru a dezvolta deprinderi și atitudini civice, și practici și convingeri legate de predare care au în centru elevul și caracteristicile sale unice de dezvoltare.
 • Includerea, în pregătirea inițială și continuă a profesorilor, a unui modul de formare care să adreseze explicit aspecte legate de educația în medii caracterizate de diversitate etnică și socio-economică, precum și, inclusiv în pregătirea directorilor de școli, a unor aspecte care vizează dezvoltarea abilităților lor de colaborare, și a cunoștințelor de predare pentru formarea abilităților de colaborare în rândul elevilor.
 • Crearea de resurse video de calitate care să poată fi folosite ca ilustrație sau bază pentru discuții, studii de caz, secvențe de învățare prin descoperire și problematizare și distribuirea lor gratuită profesorilor.
 • Realizarea de studii prin care să fie evaluat impactul intervențiilor asupra predării educației sociale în școlile din România, pentru a crește astfel posibilitatea de a evalua intervenții și politici.

 

Centrul pentru Studiul Democrației este un centru de cercetare fondat în 2006 la Facultatea de Științe Politice a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, România.