În contextul crizei sanitare și economice generate de pandemia de COVID-19, eea ce rămâne o constantă universală este faptul că oamenii trebuie să mănânce. Agricultura este, în acest context, alături de sistemul medical, unul dintre sectoarele prioritare strategice ale unei țări, care trebuie să rămână în picioare și să asigure securitatea alimentară.

Acest raport descrie la cald situația din agricultură în perioada de după insitituirea stării de urgență,
cu un focus special pe provocările întâmpinate de micii fermieri din două sectoare nevralgice – legume
și fructe, lapte -, explicitează rolul formelor asociative în sprijinirea fermierilor de a se adapta noilor
constrângeri și realități, analizează succint măsurile de sprijin luate de autorități, prezintă câteva
modele de sprijin pentru micii fermieri și comunitățile rurale din alte țări europene și, mai ales, propune
măsuri urgente de realocare a banilor europeni destinați dezvoltării rurale pentru a salva și canaliza
spre desfacere producția micilor fermieri.