O radiografie a sistemului de consultanță agricolă din România, pornind de la principalele modificări legislative în evoluția sa post-decembristă, până la actuala structură organizațională.

O radiografie a sistemului de consultanță agricolă din România, pornind de la principalele modificări legislative în evoluția sa post-decembristă, până la actuala structură organizațională.

Concluziile studiului arată că, în România, (re)construcția unui sistem de consultanță agricolă funcțional și performant reprezintă o urgență, nu doar din perspectiva nevoilor de dezvoltare ale fermierilor, ci și din însuși accesul României la viitorele fonduri pentru agricultură post-2020.

Autor: Alexandra Toderiță

Contributor: Cătălina Meiroșu