În România există foarte puține forme asociative cu scop economic funcționale în agricultură (asociații, cooperative). Acestea nu se formează de la sine, au nevoie de sprijin individualizat – pentru fiecare grup în parte, pe toată durata constituirii și consolidării, până când organizația devine suficient de stabilă și solidă din punct de vedere economic – din partea unor organizații cu expertiză în facilitare comunitară și dezvoltare economică rurală (un proces de incubare de start-up-uri).

 

Acestea sunt premisele de la care a pornit programul ”Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și asociere” finanțat de Romanian-American Foundation și implementat de către Fundația Civitas pentru Societatea Civilă, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Centrul de Mediere și Securitate Comunitară, Centrul Român de Politici Europene și Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România.

Materialul de față se bazează pe experiența și rezultatele programului mai sus amintit și explicitează pașii parcurși în cadrul proiectului-pilot.