Pachetul de informații este disponibil la adresa http://artie.rafonline.org

Romanian – American Foundation (RAF) anunță deschiderea apelului de proiecte Proof of Concept (POC) în domeniul cercetării aplicate (Applied Research, Technological Innovation and Entrepreneurship), denumită în continuare apelul de proiecte ARTIE – POC. La începutul acestui an, RAF a lansat ARTIE, o nouă direcție strategică care are ca scop sprijinirea cercetătorilor în diferite stagii ale transformării invenției în inovație, din laborator în piața produselor și serviciilor.

“În cadrul RAF, noi suntem foarte pasionați de ARTIE; a devenit un simbol al inovației în sine. Ne-am dorit ca procesul prin care cercetătorii aplică pentru a deveni beneficiari ai granturilor să fie unul simplu, cuprinzător și atractiv. Și pentru că ARTIE este despre oameni inteligenți ce inovează obiecte inteligente într-o lume interconectată, vom trăi multe experiențe și vom împărtăși cunoștințe noi în comunitatea pe care o construim” – a afirmat Paula Apreutesei, Director de Program.

Programul ARTIE va avea mai multe componente: granturi pentru cercetare aplicată, granturi pentru antreprenori în tehnologie, evenimente în comunitate. Acest apel de proiecte se referă la granturi pentru cercetare aplicată.

Valoarea fiecărui grant va fi de maxim 80 000 USD pentru o perioadă de opt luni.

Apelul ARTIE – POC are doua etape: Etapa I este Expresia de Interes, care este adresată tuturor persoanelor recunoscute ca și cercetători de către organizațiile lor; Etapa a II a este Aplicația Completă, la care participă, pe bază de invitație, doar acele echipe ale căror Expresii de Interes au fost cele mai bine apreciate de către echipa de experți evaluatori.

Termenul limită pentru Etapa I este 25 mai 2013. Aplicanții sunt invitați să-și creeze un profil online si să citească întregul ghid pentru aplicanți. Întreg procesul este descris pe site-ul apelului ARTIE – POC: http://artie.rafonline.org

Granturile ARTIE – POC se acordă fiecărui membru al unei echipei care dezvoltă proiectul descris în aplicația completă, conform cu contribuția specificată în lista de activități. O echipă trebuie să fie compusă din minim doi – maxim patru cercetători. Unul dintre cercetători trebuie sa fie desemnat ca și Lider de Echipă. Cercetătorii trebuie sa dovedească statutul activ printr-o scrisoare de confirmare (Letter of Recognition, modelul îl puteți găsi în pachetul de informații) și de asemenea trebuie să aibă un acord cu organizația gazdă (angajator sau organizație afiliată) (Statement of Host Organization, modelul îl puteți găsi în pachetul de informații). În Etapa I – Expresia de Interes – aplică doar Liderul de Echipă.

Granturile sunt acordate și gestionate în conformitate cu o procedură simplă, care pune accentul pe rezultat și pe impact, sunt concepute pentru a încuraja creativitatea și pentru a combina flexibilitatea cu responsabilitatea.

Rezultatele granturilor trebuie să fie dovezi ale unor concepte viabile pentru dezvoltarea de noi procese, produse, servicii, metode și proceduri.

Beneficiarii granturilor vor demonstra fezabilitatea tehnică, viabilitatea financiară și conceptul de marketing pentru fiecare produs sau serviciu conceput.

Evaluarea va fi efectuată de către experți independeți, iar selecția va fi făcută de către Consiliul Științific (ARTIE Scientific Board). Consiliul Științific este format din profesori de renume și cercetători din instituții academice de prestigiu, atât din România cât și din străinătate. La încheierea Granturilor de Cercetare Aplicată, acei bursieri care au dezvoltat cu succes concepte viabile, pot fi invitați de către RAF să aplice la Granturi pentru Antreprenoriat.