Educația non-formală joacă, alături de școală, un rol important în dezvoltarea copiilor și tinerilor, iar în ultimii ani s-au făcut eforturi pentru susținerea și promovarea ei în sistemul de învățământ românesc.

Proiectul IMPACT – Model de educație extracuriculară, nonformală în România, finanțat de Romanian-American Foundation și derulat de către Fundația Noi Orizonturi (FNO) în județele Iași, Neamț, Constanța, Călărași, Vrancea, Hunedoara, Mehedinți, Timiș, Brașov și Cluj a oferit tinerilor șansa de a se implica activ în viața comunităților în care trăiesc prin identificarea problemelor cu care acestea se confruntă și găsirea de soluții pentru rezolvarea lor. Proiectul a demonstrat că există o legatură strânsă între școală și comunitate, educația non-formală fiind o modalitate de dezvoltare a gândirii și de  dobândire a unor aptitudini practice complementare celor însușite la școală.
“Există deja o masă critică de inițiative care să facă posibilă o constantă de inițiative, există experiență, sunt formulate propuneri, se simte că e momentul în care se poate întâmpla ceva având un context, mesaj și oameni care practică și  promovează educația non-formală; putem vorbi de o reconstrucție în sistemul educațional pe principiul educației non-formale”, a declarat Oana Moșoi la Conferința IMPACT și Educația Non-formală în Școală, pledând pentru adoptarea unei politici publice privind educația non-formală în sistemul de învățământ din România. Conferința, organizată în București pe 30 ianuarie 2013 de FNO în parteneriat cu RAF a reunit peste 70 de participanți din sectorul non guvernamental, sistemul educațional și din sectorul de bussiness și a constituit prilejul ideal de lansare a unui raport de analiză care subliniază necesitatea dezvoltării unei politici publice pentru susținerea educației non-formale.
Un raport privind efectele Programului IMPACT asupra tinerilor și liderilor profesori a fost de asemenea prezentat în cadrul evenimentului, iar liderii și cluburile din cadrul programului IMPACT au fost premiați pentru rezultatele deosebite înregistrate.
Evenimentul s-a bucurat de prezența Doamnei  Profesor Liliana Preoteasa, Director General  al Direcției Generale Educație și Învațare pe tot Parcursul Vieții – MECTS, a doamnei Monica Calotă, Directorul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și a Doamnei Roxana Vitan, Directorul Executiv al Romanian-American Foundation.