Dedicată producerii unei schimbări pozitive în România, RAF a oferit două granturi în valoare de peste 900.000 dolari pentru a sprijini noi programe de antreprenoriat şi educaţie.

Datorită rezultatelor excelente obţinute în primul an al programului “Investim în Întreprinderi Sociale”, Romanian-American Foundation îşi continuă parteneriatul cu NESsT pentru a identifica şi promova cele mai bune practici în domeniul economiei sociale. În etapa de probă a programului, RAF şi-a oferit sprijinul pentru cinci dintr-un număr total de zece organizaţii selectate prin intermediul Competiției Întreprinderilor Sociale, organizată de NESsT în România. Toate organizaţiile au beneficiat de training şi suport financiar pentru a-şi putea dezvolta şi lansa întreprinderi sociale. Acest sprijin a fost acordat pentru a ajuta organizațiile să fie sustenabile și să atragă noi resurse, în vederea consolidării misiunii acestora.

În perioada 2011-2014, RAF va sprijini NESsT în acordarea de consultanţă şi suport financiar pentru opt întreprinderi aflate în portofoliul NESsT. Trei dintre ele fac parte din câștigătorii ediției 2007-2008 a Competiției Întreprinderilor Sociale – Fundaţia Cartea Călătoare, ACSIS şi Fundaţia Noi Orizonturi, două din ediţia 2009-2010 a aceleiaşi competiţii – Prietenia şi Viitor Plus, iar alte trei din ediţia 2011-2012. Cele opt întreprinderi sociale vor beneficia de training, suport managerial şi granturi pentru o viitoare dezvoltare a întreprinderilor pe care le conduc.

“Educaţia matematică altfel” vizează o îmbunătăţire a modului în care este predată matematica în şcoli, precum şi dezvoltarea competenţelor matematice ale elevilor, esenţiale pentru o carieră de succes. Conţinuturile Gazetei Matematice vor fi readaptate, accentul fiind pus pe noi metode de predare, pe dezvoltarea unei gândiri logice şi a aptitudinilor de soluţionare a problemelor. Se va elabora un nou supliment de didactică şi metodologie pentru profesori, iar suplimentul pentru problemele de practică şi exerciţii dedicat liceenilor va fi, de asemenea, îmbunătăţit.

Societatea de Ştiinţe Matematice din România va pregăti 120 de profesori pentru a-i deprinde cu utilizarea unor noi metode de predare atât în clasă, cât şi în timpul activităţilor extracuriculare desfăşurate împreună cu copiii talentaţi, precum şi pentru a crea şi trimite spre publicarea în Gazeta Matematică probleme şi exerciţii moderne. Aproximativ 10.000 de elevi din şcolile primare, generale şi licee se vor înscrie în competiţia anuală organizată de Gazeta Matematică. 180 de elevi care stăpânesc foarte bine domeniul matematicii vor beneficia de training şi orice alt sprijin necesar pentru a obţine performanţe notabile, fiind implicaţi într-o tabără de vară şi îndrumaţi şi către alte programe de training. De asemenea, se va acorda sprijin şi pentru dezvoltarea unei abordări de afaceri pentru producerea şi distribuirea Gazetei Matematice la nivel naţional, fapt ce va ajuta Societatea de Ştiinţe Matematice din România să-şi clădească o productivitate durabilă şi să poată fi considerată un agent al schimbării