Romanian-American Foundation pune la dispoziţia foştilor bursieri ai Fundaţiei Dinu Patriciu, ale căror burse au fost suspendate în ianuarie 2012, granturi în valoare totală de 380.000 USD.

Granturile RAF reprezintă un proiect punctual, sunt acordate o singură dată şi doar foştilor bursieri ai Fundaţiei Dinu Patriciu angajaţi în prezent într-un ciclu de studii în străinătate. Bursele acordate de RAF acoperă nevoile financiare ale studenţilor pentru cel de-al doilea semestru al anului universitar 2011-2012, exclusiv.