RAF investeşte în două noi programe în domeniul educaţiei, ce vor fi implementate de Centrul Educaţia 2000+ şi Junior Achievement România.

“Dezvoltare şcolară şi eficacitate – Un nou context, noi provocări”
Scopul acestui program este de a susţine procesul de descentralizare din sistemul educaţional, atât prin pregătirea membrilor Consiliului de Administraţie al şcolilor, precum şi prin dezvoltarea profesională în cadrul unităţilor de învăţământ. În parteneriat cu Ministerul Educaţiei, CEDU doreşte să asigure programe de training pentru membrii Consiliului de Administraţie din 24 de şcoli şi să ofere un model pentru un manual al Consiliului, toate aceste propuneri fiind în curs de implementare la nivel naţional de către Ministerul Educaţiei. CEDU va pregăti 1.200 de profesori pentru îmbunătăţirea metodelor de predare, cu scopul de a realiza o educaţie mai eficientă şi pentru a spori gradul de implicare al elevilor români. RAF sprijină acest proiect cu un grant în valoare de 341.280 dolari, având convingerea că acesta va consolida parteneriatul şcoală-comunitate şi va atrage după sine o dezvoltare notabilă a şcolilor româneşti.

“Provocarea la antreprenoriat – Programul Naţional pentru Dezvoltarea Competenţelor Antreprenoriale, adresat elevilor cu vârste cuprinse între 15 şi 19 ani”
De vreme ce competenţa antreprenorială a fost inclusă în noua Lege a Educaţiei, Junior Achievement România a decis să creeze un program complex prin intermediul căruia să dezvolte aceste aptitudini în rândul elevilor de liceu. În parteneriat cu Ministerul Educaţiei, JAR îşi propune să îmbine aspectele teoretice şi practice ale domeniului antreprenorial, principalele scopuri fiind dezvoltarea modelului Carnetului de Conducere al Antreprenorului şi implementarea unor programe antreprenoriale pentru 15.000 de elevi. Proiectul se va axa pe crearea unui kit de pregătire şi a unui set de teste pentru dezvoltarea modelului Carnetului de Conducere al Antreprenorului, pe oferirea unui training online de evaluare a profesorilor şi pe organizarea unei competiţii la nivel naţional, în cadrul căreia elevii şi profesorii ce urmează cursurile JAR vor avea oportunitatea să îşi împărtăşească ideile şi cunoştinţele.