Romanian-American Foundation a iniţiat un plan amplu de dezvoltare a zonelor rurale ale României prin antreprenoriat şi asociere.

Aproximativ 30% din românii cu capacitate de muncă locuiesc în zona rurală şi lucrează în domeniul agriculturii. În ciuda resurselor disponibile, accesul majorităţii fermierilor români la pieţe în care să îşi poată comercializa bunurile este limitat, în principal din cauza neîndeplinirii standardelor calitative şi cantitative ale pieţelor europene.
Programul pilot de antreprenoriat rural iniţiat de RAF are scopul de a încuraja antreprenoriatul rural prin impulsionarea agricultorilor mici sau aflaţi în pragul semi-subzistenţei să dobândească aptitudini de afaceri şi management pentru a accesa capital. În acest demers, agricultorilor le vor fi oferite instruire şi consultanţă de specialitate, vor fi iniţiate patru asociaţii rurale şi se va contribui la elaborarea Planului Naţional pentru Dezvoltare Rurală în România 2014-2020.

Programul va fi derulat în parteneriat cu: Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România (CEED), Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE), Fundaţia Civitas, Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară (CMSC), Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) şi Fundaţia PACT.
Partenerii RAF au reputaţii solide în domeniul dezvoltării economice rurale, promovarea comunităţii, cercetarea şi practica analizei politicilor rurale, precum şi experienţă în lucrul cu administraţiile locale şi centrale. Misiunea RAF de a facilita condiţiile necesare pentru o economie de piaţă sustenabilă este sprijinită prin Programul de Antreprenoriat Rural ce utilizează un amalgam de metodologii de afaceri şi dezvoltare comunitară, dezvoltă capitalul uman şi de afaceri şi impulsionează dezvoltarea unor parteneriate strategice.

In pregătirea programului, Romanian-American Foundation a finantat studiul “De ce nu este atractivă asocierea? Sprijinul din fonduri europene pentru asocierea în agricultură”. Raportul realizat de CRPE reprezintă o analiză a PNDR din perspectiva masurilor menite sa incurajeze asocierea si integrarea pe piață a micilor producători. Lansarea raportului a avut loc pe 22 iunie 2012 la Casa RAF.