Bucureşti, 04 aprilie 2012 – Începând de astăzi, The Romanian-American Foundation (RAF) pune la dispoziţia foştilor bursieri ai Fundaţiei Dinu Patriciu, ale căror burse au fost suspendate în ianuarie 2012, granturi în valoare totală de 380.000 de USD.

RAF a decis să acorde acest sprijin financiar de urgenţă pentru a preveni riscul ca bursierii români aflaţi la studii în străinătate să fie nevoiţi să-şi întrerupă studiile la mijlocul anului academic din lipsă de finanţare.

„Fundaţia a sesizat situaţia delicată a acestui grup de tineri români excepţionali aflaţi la studii în străinătate prin sistarea neşteptată a burselor lor la mijlocul anului academic. Luând în considerare urgenţa situaţiei, pe de o parte, şi faptul că pentru RAF educaţia este una din ariile programatice majore, consiliul de administraţie a decis să acordăm granturi care să le permită acestor bursieri să-şi încheie anul academic 2011-2012. Mulţumim tuturor celor care s-au implicat ca voluntari alături de echipa RAF în rezolvarea acestei situaţii şi, în special, firmei de avocatură Badea Clifford Chance şi Mihaelei Ciobotea, consultant financiar”, a declarat Roxana Vitan, Director Executiv al RAF.

După analiza amănunţită a fiecărui caz în parte, RAF a identificat 63 de bursieri care, până în prezent, au reuşit să găsească doar parţial surse alternative de finanţare. În paralel,  pentru cei care nu îşi încheie studiile în 2012, RAF are în fază de proiect, împreună cu partenerii săi bancari, un produs pentru finanţarea următorului an academic.

Granturile RAF reprezintă un proiect punctual, sunt acordate o singură dată şi doar foştilor bursieri ai Fundaţiei Dinu Patriciu angajaţi în prezent într-un ciclu de studii în străinătate. Pentru a beneficia de acest ajutor financiar de urgenţă din partea RAF, bursierii trebuie să facă dovada statutului lor de studenţi cu rezultate academice bune şi foarte bune prin prezentarea foii matricole şi a unei scrisori de recomandare de la un cadru didactic universitar de la universitatea la care studiază. Bursele acordate de RAF acoperă nevoile financiare ale studenţilor pentru cel de-al doilea semestru al anului universitar 2011-2012, exclusiv. Studenţii calificaţi primesc finanţarea RAF într-o singură tranşă, prin virament bancar direct în conturile lor.

„Vreau să mulţumesc Romanian-American Foundation pentru sprijinul acordat sub formă de bursă, care îmi va fi de real folos pentru finalizarea studiilor în Elveţia în acest an universitar. RAF a fost singura organizaţie din România care m-a contactat din proprie iniţiativă şi mi-a propus soluţii concrete de finanţare, atât mie cât şi colegilor mei români de la alte universităţi din Europa aflaţi în aceeaşi situaţie ca şi mine”, a declarat Octavian Ganea, student în ultimul semestru al programului de master în informatică, la Ecole Polytehnique Federale de Lausanne, Elveţia.

RAF le oferă, de asemenea, bursierilor posibilitatea de a se implica în acţiuni de voluntariat alături de partenerii săi. Tinerii pot opta pentru programele „Science Squad” – de matematici şi ştiinţe, „Green & Social” – adresate întreprinderilor sociale şi comunitare sau „Think Tanker” – grup de reflecţie şi analiză a mecanismelor şi modelelor de intervenţie filantropică sustenabilă. Ei pot, de asemenea, interveni ca free lancer-i în orice organizaţie activă în ariile de intervenţie ale RAF, indiferent dacă aceasta este sau nu partener al Fundaţiei.

De la înfiinţarea sa, în octombrie 2009, The Romanian-American Foundation (RAF) a investit peste 3,8 milioane de dolari în finanţarea de proiecte în sectorul non-profit din România. RAF a finaţat până în prezent – integral sau parţial – 14 proiecte complexe în cele trei arii programatice ale Fundaţiei, respectiv educaţie, antreprenoriat şi dezvoltare comunitară.