Elevii din Moldova vor primi manuale pentru planificarea unei cariere de succes. Peste 20 000 de manuale de orientare în carieră vor fi distribuite elevilor din opt județe ale regiunii Moldova. Profesorii diriginți care instruiesc acești copii vor primi în jur de 800 de ghiduri de lucru la clasă. Proiectul în cadrul căruia au fost realizate materialele se adresează elevilor din mediul rural din regiunea Moldova, una din cele mai sărace regiuni din Uniunea Europeană. Manualele vor fi distribuite în perioada decembrie 2011 – februarie 2013.

Lucrările “Orientare și consiliere în carieră – Manualul elevului de gimnaziu” si „Ghidul profesorului” sunt materiale ale Asociației Alternative Sociale revizuite în cadrul proiectului “Abilități de Carieră pentru Tineri – Investiție în Viitor” (ACTIV), finanțat, în parte, printr-un grant acordat de Romanian American Foundation. Cu aceste manuale Alternative Sociale își propune să ajute 20 000 de tineri din mediul rural din Moldova să folosească oportunitățile educaționale si să dobândească abilități de management eficient al carierei.

„Noutatea pe care o aduce aceasta lucrare este abordarea diferențiată, în funcț ie de nivelul de cunostințe si de capacitatea elevilor de a lucra cu anumite concepte, oferind tuturor oportunități egale. Prin intermediul profesorului diriginte sau al consilierului scolar vom propune fiecărui elev activități care invită la autoanaliză si îl motivează să acționeze pentru a-si asigura viitorul, potrivit intereselor sale de carieră„ a declarat Alexandru Gulei, coordonatorului proiectului ACTIV.

În urma parcurgerii acestor manuale tinerii vor avea cunoștințele și capacitatea de a-și identifica și urma dezideratele de carieră, vor fi capabili să-și dezvolte potențialul și să ia decizii educaționale informate pentru o integrare de succes pe piața muncii.

“Cu ajutorul aplicațiilor practice, exercițiilor de imaginație și jocurilor, manualele “Orientarea și consilierea în carieră” oferă elevilor o perspectivă practică, prietenoasă și realistă asupra opțiunilor profesionale existente. Îndrumați si sprijiniți de profesori, elevii ajung să capete încredere în propriile puteri, să își descopere aptitudini, talente și pasiuni și să își aleagă conștient drumul in viață”, a precizat Roxana Vitan, Directorul Executiv al Romanian-American Foundation.

Totodată, 800 de profesori diriginți si consilieri scolari vor utiliza în lucrul la clasă lucrarea “Orientare și consiliere în carieră -ghidul profesorului”, care ajută diriginții să aplice conținutul din „Manualul elevului” . Cadre didactice vor fi pregătite de un grup de 16 formatori specializați în domeniul orientării și consilierii în carieră, formați în proiect si afiliați la Casele Corpului Didactic. Cursurile de formare ale profesorilor sunt acreditate de Ministerul Educației Tineretului si Sportului.

„Din anul 2006, Alternative Sociale desfăsoară activități de formare a cadrelor didactice pentru orientarea în carieră a copiilor. Rezultatele acestor proiecte sunt scăderea vulnerabilității copiilor la exploatarea prin muncă, trafic, abandon școlar etc. În același timp manualele create de specialiștii nostri ajută elevii să se autodescopere în planul resurselor intelectuale,a abilităților si a aptitudinilor pentru o carieră echilibrată și de succes” a declarat Cătălin Luca, Director Executiv.

Proiectul ACTIV antrenează la nivelul regiunii Moldova o colaborare interinstituționala importantă, partenerii proiectului fiind Casele Corpului Didactic, Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională, Inspectoratele Școlare Județene precum și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași.