Romanian-American Foundation își continuă misiunea de a produce schimbări reale în societatea românească susținând cu peste 1.300.000 de dolari SUA încă trei programe de educație și antreprenoriat.

„ACT-IV – Abilități de Carieră pentru Tineri – Investiție în Viitor!”, un program de orientare și consiliere în carieră desfăşurat în școli, va fi implementat în parteneriat cu Asociația Alternative Sociale, Casa Corpului Didactic și inspectoratele școlare din opt județe din zona Moldovei. Programul, primul de o asemenea amploare în România, are o durată de trei ani și va forma peste 800 de profesori și consilieri școlari, care vor lucra cu peste 20.000 de elevi. Prin acest program, RAF urmărește încurajarea elevilor din orașele mici și din zonele rurale să își continue studiile, în vederea integrării cu succes în piața muncii.

„Programul IMPACT” consolidează și promovează un model inovator de educație non-formală oferit în cluburi pentru elevi. Participanții (elevi de gimnaziu și liceu) își dezvoltă gândirea şi comportamentul antreprenorial prin implementarea de proiecte în școală și în comunitate, creându-se astfel premisele pentru dezvoltare comunitară și voluntariat în orașe mici și zone rurale. În contextul accesării deficitare a fondurilor europene, RAF consideră implementarea de proiecte ca o experiență de învățare cu valoare adaugată și potențial mare de impact în societate. RAF desfășoară acest program în parteneriat cu Fundația Noi Orizonturi, Centrul de Studii Democratice (Universitatea Babeș-Bolyai) și  inspectoratele școlare din nouă județe. Programul durează doi ani, implică  200 de profesori și peste 1.000 de elevi, aceștia din urmă ocupându-se de implementarea a peste 300 de proiecte . Un alt obiectiv al RAF este creșterea gradului de informare în rândul autorităților centrale și locale, școlilor și profesorilor cu privire la importanța educației non-formale în pregătirea elevilor pentru o viaţă activă.

„Green Entrepreneurship” propune un model de dezvoltare durabilă a unor zone cu moștenire naturală și culturală mare, care, exploatată responsabil, poate aduce beneficii importante pe termen lung atât comunităților locale, cât și membrilor acestora. Modelul se bazează pe înființarea de către ONG-urile active în protecția mediului și dezvoltarea comunitară a unor întreprinderi sociale, care să folosească profitul în beneficiul comunității locale, conservării patrimoniului natural și cultural și dezvoltării economice. Managerul programului este Fundația pentru Parteneriat, care va colabora cu Fundația Centrul pentru Educație Economică și Dezvoltare din România. În cei trei ani de desfășurare a programului ne propunem dezvoltarea a cel puțin 5 astfel de întreprinderi sociale, care să genereze 25-30 de locuri de muncă și să sprijine circa 60-100 de producători locali. România poate transforma aceste zone valoroase într-un avantaj competitiv important, ceea ce reprezintă o motivație puternică pentru RAF de a susține pe termen lung acest program de conservare și dezvoltare durabilă.