Romanian-American Foundation este urmaşul şi continuatorul activităţii RomanianAmerican Enterprise Fund şi va administra un buget de peste 150 de milioane de dolari.

Romanian-American Enterprise Fund (RAEF) a fost înfiinţat în anul 1994 de către Guvernul Statelor Unite ale Americii prin intermediul USAID, în temeiul actului denumit „Support for Eastern European Democracy” care avea ca obiect sprijinirea dezvoltării statelor est-europene. Mandatul RAEF constă în promovarea şi facilitarea dezvoltării sectorului privat, crearea de noi locuri de muncă şi atragerea investitorilor în România. Iniţial, Guvernul Statelor Unite ale Americii a alocat RAEF un capital de 50 milioane dolari SUA pe care l-a suplimentat ulterior la 61 milioane dolari SUA.

Crearea Romanian-American Foundation a fost posibilă mulţumită succesului repurtat de Romanian-American Enterprise Fund în cei peste 15 ani de prezenţă activă în România.

Guvernul SUA a luat hotărârea ca din sumele care s-au obţinut şi se vor obţine în viitor din fructificarea portofoliului de investiţii al RAEF, 25 milioane dolari SUA să fie returnate Trezoreriei americane iar restul de bani, aproximativ 150 milioane dolari SUA, să se constituie ca şi patrimoniu al Romanian-American Foundation.

Misiunea Romanian-American Foundation este promovarea şi consolidarea condiţiilor necesare unei economii de piaţă sustenabile şi unei societăţi democratice care să asigure accesul la oportunităţi pentru toate segmentele populaţiei din România.

Pentru început, Fundaţia îşi propune abordarea a trei arii programatice, şi anume educaţie, antreprenoriat şi dezvoltare comunitară.

Consiliul de Administraţie a aprobat şi Fundaţia a lansat primele sale programe.

Program de Educaţie Antreprenorială adresat şcolilor din mediul rural şi din comunităţi sub 50.000 de locuitori

Fundaţia a semnat un contract de finanţare nerambursabilă în valoare de 255.000 dolari SUA pe durată de trei ani cu Junior Achievement România pentru a sprijini derularea programului „Compania” care are ca scop dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor antreprenoriale ale tinerilor.  Peste 5.000 de elevi din 105 şcoli vor profita de oportunităţile locale şi vor crea în echipe mici afaceri cu potenţial de dezvoltare.

Implementat de 12 ani în şcolile din România, programul internaţional „Compania”  îi ajută pe tineri să afle ce presupune introducerea pe piaţă a unui produs sau serviciu viabil, înfiinţarea, funcţionarea şi succesul unei afaceri prin administrarea unei minicompanii pilot. Toate etapele esenţiale ale funcţionării unei firme reale, de la cercetarea de piaţă, atragerea de capital prin vânzare de acţiuni până la efectuarea înregistrărilor contabile ale companiei, devin familiare tinerilor care îşi dezvoltă abilităţi de conducere, de comunicare în echipă, capacitatea de a lucra în condiţii de risc şi economice reale.

Programul-pilot „Investim în Întreprinderi Sociale”

Romanian-American Foundation a început un program-pilot de finanţare a dezvoltării întreprinderilor sociale în România prin intermediul organizaţiei NESsT.

Prin dezvoltarea unei întreprinderi sociale, organizaţiile societăţii civile îşi pot îndeplini atât misiunea cât şi scopul de a ajunge să se susţină singure pe termen lung, prin generarea propriilor resurse care să completeze resursele venite din partea donatorilor publici şi privaţi.  NESsT oferă suport tehnic şi financiar pe termen lung (46 ani) organizaţiilor societăţii civile ajutându-le să-şi planifice, să-şi lanseze şi să-şi dezvolte întreprinderi sociale.

Un  număr de cinci întreprinderi sociale  se vor dezvolta în cadrul programului-pilot de un an al Romanian-American Foundation; bugetul programului este de 80.000 dolari SUA

„Fundaţii Comunitare: un program de dezvoltare cu acoperire naţională”

Fundaţiile comunitare sunt organizaţii care atrag fonduri din donaţii de la persoanele fizice şi companiile dintr-o anumită arie geografică şi care distribuie fondurile atrase către cauze caritabile din aceeaşi regiune contribuind astfel la dezvoltarea zonei, a filantropiei locale şi a voluntariatului. Ele stimulează cooperarea dintre autorităţile locale, organizaţii neguvernamentale şi sectorul de afaceri.

Romanian-American Foundation s-a alăturat acestui program cu o finanţare de 150.000 dolari SUA pe o perioadă de trei ani. Programul este implementat de un consorţiu format din Asociaţia pentru Relaţii Comunitare, Fundaţia PACT şi Fundaţia pentru Parteneriat şi beneficiază şi de susţinerea financiară a altor doi finanţatori, Fundaţia Charles Stewart Mott (500.000 dolari SUA) şi Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (500.000 dolari SUA)