Crearea unui program specific pentru dezvoltarea întreprinderilor „green” în zonele rurale: training, consultanță, coaching și asistență tehnică personalizată. Grantul a acoperit componenta de know-how a programului.