Dezvoltarea comunităților din orașele mici și din zonele rurale prin sprijinirea înființării de întreprinderi sociale sustenabile bazate pe resurse naturale locale. Programul a oferit un pachet mixt de resurse financiare și tehnice.