Programul va crea un instrument intern de autoevaluare a capacității antreprenoriale pentru universitățile din România și va oferi modele pre-acreditate de curriculum de antreprenoriat pentru 5 universități.